Vlagyimir Megre újévi köszöntője – 2021

You are currently viewing Vlagyimir Megre újévi köszöntője – 2021

Vlagyimir Megre újévi köszöntője magyar nyelven:

Kedves Olvasóim!

Hagyományaink szerint köszöntöm Önöket a beköszönő Új Év alkalmából, néhányan azt gondolhatják, ez furcsán hangzik, hiszen az egész világban, különös, érthetetlen helyzet alakult ki a jelenlevő Covid vírus miatt.
A fertőzöttek száma emelkedik, a kormányok óvintézkedéseket vetnek be, a mindennapjainkba beépült a maszk. Mi áll előttünk?

Én úgy látom – az emberiség előtt nagyszerű jövő áll!

A Covid vírust egy élő szervezetnek érzékelem, ami az emberi elmét irányítja. Sőt irányított, a könyvekben sokszor említett titokzatos „ŐK” által, melyeket Anasztázia többször szóbahozott – emlékeznek?

Lefeküdt a fűbe, kezeit széttárta – és álmodozott, egy gyönyörű jövőt álmodott, Oroszország és az egész világ csodálatos jövőjét! Úgy mondta, hogy „ŐK” elfogadták álmodozásait és annak megfelelően, olyan helyzetet teremtenek, „rávezetnek” – először magamról beszélek- , hogy körülöttem úgy rendezik a dolgokat, hogy kénytelen leszek megírni a könyveket.
Minden úgy történt, ahogy megálmodta. Majd megjelentek az olvasók versei, dalaik, bárdok sokasága – csodálatosan szép és felemelő verseket írtak.

És most mi történt? Minden valószínűség szerint, ezek a titokzatos „ŐK” megmutatják az emberiségnek, hogy meg kell változtatniuk életvitelüket, hiszen magunktól nem értettük, hogy változtatnunk kellene? Döntsék el Önök! A vizeink elszennyeződtek, míg fiatal korunkban, ihattunk vizet a folyóból, tóból, kútból. Manapság pedig az emberek üvegekben veszik a vizet boltokból. Képzeljék el, vásárolják! A jelenlegi fiataloknak, nehéz elhinnie, hogy régen egészen más volt minden.

A Covid vírus azt mutatja nekünk, hogy változtatnunk kell az életvitelünkön. Tudják, ki a legvédettebb a Covid vírus ellen? Leginkább azok védettek, akik a saját családi birtokaikon élnek. Sok országban bevezették az önkéntes karantént, képzeljenek csak el egy embert,
vagy egy családot, akik egy-, vagy kétszobás lakásban izolálódnak – a vírussal együtt. A lakás nem védhet 100%-osan a rejtélyes vírusoktól vagy baktériumoktól, vagy akárhogyan is hívják őket mostanában.

Mindamellett a vírus mutálódik, valószínűleg hallottak róla, hogy újabb vírus törzs jelent meg Angliában. A tudósok erőfeszítéseket tesznek, hogy megfelelő oltó-anyagot készítsenek, de hogyan lehet, ha az mutálódik?

A legvédettebb emberek, ahogy már említetem, családi birtokaikon élnek, Miért? Mert egy kicsiny saját birtokon igaz, nem lehet teljesen elhatárolódni a vírusoktól, hiszen ha szomszédunk a saját birtokán megbetegszik, tüsszent megfertőzheti a szomszédságot, mert a kerítés nem véd a láthatatlan baktériumoktól. A családi birtok, milyen módon tudja
megvédeni az embert? Abban a különleges térségben – az emberi gondolatok összességétől, az örök életbe vetett hittől, a szép, gyönyörű, jövőbe vetett hit uralkodik. Az ilyen birtokokon élő emberekben nincs pesszimizmus, a családi birtokosok – a csodálatos jövőt látják benne. A pozitív gondolatok segítik az embert „megbirkózni” talán bármilyen
betegséggel. Így most, egy olyan képet szeretnék „festeni” önöknek, melyben rövid időn belül a nagyvárosok (Megapoliszok) körül, kialakulnak családi birtokokból álló települések.


Ezeken a családi birtokokon cédrusok nőnek majd, a települések körül cédrus erdők nőnek, lehet, egyéb fákkal alkotnak vegyes erdőséget. Az ilyen településeknek biztosítanak területeket, vagy mezős területek, ahol cédrusokat telepíthetnek. Az Alapítványunk, egy olyan programot indított, melynek a neve „Cédrus és a jövő”. Tudósok vizsgálatokat végeztek, hogy egy cédrus tűlevelére – betegséget hordozó vírusokat, baktériumokat vittek
fel, a tűleveleknek néhány percre volt szükségük, ahhoz, hogy elpusztítsák ezeket a baktériumokat.

Sok olyan információ van, hogy a cédrus, csodálatos – fitoncid- tulajdonsággal rendelkezik, a környezetét számos életet támogató baktériummal tölti meg – és közben elpusztítja a betegséget okozókat.

Sok munka vár ránk, hogy világunkat széppé változtassuk. Oroszországnak hatalmas lehetőségei vannak, hogy megmutathassa az egész világnak az új életmód lehetőségét, az emberiség csodálatos jövőjének útját. Oroszország hatalmas területekkel rendelkezik, amelyek lakatlanok, gazzal borítottak, a Vlagyimiri területek. Emlékszem ezekre a gazos, eliszaposodott földterületekre, amelyek a hivatalos források is úgy tartják nyilván, hogy gyenge minőségűek. Mára pedig, virágzó kertek terülnek el itt, mert az emberek – olvasóink, megszervezték és családi birtokokból álló településeket hoztak létre.

Amikor odamegy az ember egy ilyen helyre, olyan, mintha más világba került volna. És, ha az önkéntes- izolációról beszélünk, az ott lakók nem zárkóznak el egymástól, ugyanúgy beszélgetnek, találkoznak, alkotnak, végzik tevékenységüket, sőt talán egyáltalán nem is gondolnak a Covid vírusra, így aztán elkerüli őket, sőt lehet oda is eljut, de nem bántja őket. Lehet, próbálkozik valakit megfertőzni, de a jó immunrendszerük könnyen elboldogul vele.

Emiatt, sok munka vár ránk, hogy elmagyarázzuk a hatalmon-levőknek, az
országhatárainkon kívül is – az életfeltételek megváltoztatásának szükségességét, és ez nem jelenti, hogy mezőgazdaságon alapuló országgá kell válni, vagy félni kellene az ipari termelő-ágazatoktól. Ez fejlett országot jelent – tudományos értelemben véve is –, magában foglalja a világegyetem-megismerését is. Felfedezéseiket nem technokrata módon, hanem pszicho-telepatikus úton valósítják meg. Mit is jelent ez? A közeljövőben megtudhatjuk.

Jelenleg, azt láthatjuk, mit tehet az ember a Bolygónkon, a családi birtokokon élő emberek gyerekei nem elkülönítettek a világtól, hanem éppen ellenkezőleg a világban élnek! Akik a technokrata körülmények között élnek, éppen ők izoláltak – elkülönültek (elidegenedtek) a
világtól. A Világ Teremtője – nem hozott létre autót, nem teremtett mesterséges élet- körülményeket. A birtokon élő gyerekekre azt a kifejezés lehetne használni: „az ellentétek egysége” – ez azt jelenti, hogy nem kerülnünk kellene a mezőgazdasági gépeket, elektromosságot, vagy a gázt – csak jól kell használnunk ezeket a teremtéshez, összekapcsolni a természetes virágzó kertet azzal, amit már megalkotott az ember. Nehéz a
gyermekeinket elvonni a számítógép elől, nehéz az embereket bevonzani az ilyen településekre, hiszen minden életszakaszban a nagyvárosok fénye csábítja őket, a filmek java része csillogó városokban játszódik. Helyes-e? Létezik-e más életforma? Igen, létezik!


Amerika – annak köszönhetően vált naggyá, hogy a kongresszus – olyan törvényt fogadott el, amelynek a neve „homestead act” (USA kongresszusa 1862, Otthon-teremtést segítő rendelkezés – földterület igénylésére) – amely, majdnem ingyenes volt, – másképpen nevezték azt, nem úgy, mint ma Oroszországban – mi családi birtoknak nevezzük. Az elnevezés nagyon fontos, nem mindegy, hogyan nevezzük azt a területet, ami a birtokunkban
van. A helyzet az, hogy az elnevezéstől sok minden függ, hiszen ahhoz egy fogalom tartozik, pl. próbálják meg a feleségünket egyszerűen asszonynak/nőnek nevezni, nénikének/nyanyának, vagy akár takarítónőnek, akkor úgy is fognak hozzá viszonyulni, mint egy takarítónőhöz. Ha a családi birtokodat – mezőgazdasági földnek nevezed – akkor az is lesz. De a Családi Birtok – az a családod élettere és ez a HÁZad-, és kicsiny HAZád is egyben (magyarul a házam – a váram, és azt védelmezem).

Ez kicsit titokzatosan hangzik, egyszerű és ugyanakkor gyönyörű. Mit is kell tennünk ebben az évben? Mindenekelőtt, határozzuk meg mit tettünk már meg, és mi az, amit még tennünk kell. Egészen egyszerű kérdéseim vannak.

Beszéljünk a Zengő Cédrus Alapítványról. Miben látják annak jövőbeli feladatát? Kezdjünk cédrusokat ültetni! Tudjuk, hogy ez nem egy átlagos fa. Ez egy szokatlan program, végiggondoltuk, milyen lenne, ha adott számú ember elhatározna cédrus-ligeteket ültetni nagyvárosokban. Moszkvában például van egy yandex-térkép (orosz multinacionális informatikai vállalat, kereső program) – a meglevő cédrusokat néztük meg, a kiültetet fák számából kiderült – nagyon kevés ilyen fa van. A feladatunk ebben az évben milliós nagyságrendben cédrusokat ültetni. Ezért az Alapítványunkban megjelentek, válogatott cédrus magok, miért válogatott? Mert értjük a magok jelentőségét, és ennek megfelelően kell
hozzáállnunk, hiszen ismerjük a paradicsom, uborka, és egyéb kerti zöldségnövények magjait. Ezek a kerti növények egy évig élnek, és ha magjaik nem túl jó minőségűek – akkor a terméseik sem.

A cédrus viszont 500 évnél is tovább él, így, ha magja gyenge – akkor gyenge fa fejlődik abból.
A magokat Alapítványunk szponzorainak adományozzuk, később eladásra is kerülnek, de első körben a válogatott magokat – támogatóink között osztjuk szét. Úgy gondolom ez az Alapítvány sokat tett a családi birtokok településeiért! Emlékezhetnek rendezvényeinkre a moszkvai stadionokban és egyéb városokban Oroszország szerte és külföldön is.

Az Alapítvány igyekezett eljuttatni az emberekhez a nagyszerű Új Élet Modellt, új gondolatot, és úgy látom, sőt most különösen határozottan érzem, hogy Oroszországban, egy hatalmas nemzeti elhatározás – Új Élet Modell született.

És tudom másokat is megérint majd, a világ más országaiba is eljut. Erről meggyőződtünk – különböző országok olvasó-találkozóin. Olyan esetekben is, amikor az adott országok közötti nemzetközi kapcsolatok nem a legjobbak. Az olvasók, mindig nagy tapssal köszöntötték.

Alapítványunk küldötteit, mert ők tudják, és intuitív módon érzékelik, hogy Oroszországban megjelent és erősödik a nemzeteket összekötő mozgalom –az Új Élet mintája bontakozott ki.
Emiatt, a Lomonoszov egyetem tudósainak csoportja foglalkozik a Zengő Cédrusok könyvek ötletei alapján – különböző felmerült mintákat elemeznek.

Tudják V.V.Putyin elnök– aláirt egy törvényt a „Távol-keleti hektár” néven emiatt, szeretnék megint hozzá fordulni és a Biztonsági Tanácshoz és a képviselőkhöz is ez egy jó rendelkezés volt, bár el kellene terjednie az egész ország területén. Hiszen fájdalmas, amikor pusztulnak a Távol-keleti területek, és még fájdalmasabb, amikor a városainkhoz közeli területek
pusztulnak, igy Vlagyimirszk, Pszkov, Tver, Moszkva, SzPetervár. Úgy kellene nevezni, ezt hogy Családi Birtokok rendelkezés – nem elegendő a – a Távol-keleti hektár elnevezés.

Fontos a kormányhoz fordulnunk, a parlamenthez és az elnökünkhöz – hogy megalakulhasson egy ágazatok közötti munkacsoportot, ami előkészítené a családi birtokokról készülő törvényeket. Feltétlenül be kell kapcsolni a gyakorlati tapasztalatokat, amelyek alapján létrejöttek a települések és működnek. Az ott élő emberek megtanulták képviselni önmagukat és településüket, együttműködni egymással és a hatalmi szervekkel. Köszöntöm Önöket az Új Év alkalmából és kívánom, hogy az Új Évben, a saját családi birtokaikon törvényesen mehessenek, élhessenek.

És még valamit mondanék, a cédrus 500 évet él.

És ez most azt jelentené, hogy 500 évet kellene várnunk a szép és jó életre? Az új élet akkor kezdődik el, amikor az új életre való vágyunk megjelenik! Új elhatározás, alkotásra és teremtésre való vágyunk felébred!

Kívánom, jelenjen meg ez a vágyuk mielőbb! (és nem 100 év múlva vagy 100 nap múlva) Erre/ehhez hívom a családi birtokok alapítóit, olvasóinkat, a képviselőket, és az elnöki adminisztráció tagjait.

És még köszönteni szeretném Anasztáziát, a csodálatos és okos szibériai remetenőt. Igaz, nehéz őt most remetenőnek nevezni – és kívánom neki, hogy úgy tevékenykedjen, ahogy eddig is tette.

Köszönöm Neked Anasztázia!

– mondja Vlagyimir Megre újévi köszöntője zárásául.

www.vmegre.ru